Karta weterana

Nazwisko: BERGER
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 listopad 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii przeciwpancernej pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu (od 13 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 299.) i przydziałem do 54 pułku piechoty w Tarnopolu;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XI 1920 r. (lokata 7.) i przydziałem do 54 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XI 1920 r. (lokata 5.) i przydziałem do 54 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XI 1920 r. (lokata 4.) i przydziałem do 54 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XI 1920 r. (lokata 4./641.) i przydziałem do 54 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 35.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 33./1937.) i przydziałem do KOP;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 32./1743.) i przydziałem do KOP;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 1 kompanii strzeleckiej w I batalionie 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938, 26 V 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. na stanowisku adiutanta 14 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 16 lub 17 IX - odłączony od resztek pułku; wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 21 listopad 1971
Miejsce śmierci: Kraków
Obecne miejsce spoczynku: Kraków, Cmentarz Rakowicki, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: kwatera L, rząd 7, miejsce 6
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: płyta epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 127.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 278, 449.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 254, 391.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 68, 247.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 10, s. 106.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. XIV, 78.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 81.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 78.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 65, 66.

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 26-27, 31, 33, 36, 37 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 11 - s. 294, Zał. nr 12 - s. 296, Zał. nr 13 - s. 299, Zał. nr 14 - s. 303, 314.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony w Oflagu VII A Murnau.

Por. Kraiński, Pekról 1992, s. 36, gdzie odnotowany błędnie jako poległy we wrześniu 1939 r.
Ostatnie zmiany: 2022-05-08 22:00:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Antoni Berger jako oficer 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Antoni Berger upamiętniony na płycie epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Stan z dn. 23 października 2021 r. (fot. Rafał Michalak).

Komentarze