Karta weterana

Nazwisko: BEREZOWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Wróblewska
Data urodzenia: 6 marzec 1894 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Zygmunt, Adam, Stanisława (po mężu Perkowicz)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Ludmiła Berezowska (zm. 10 VIII 1994)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Kwatera główna Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: kierownik Referatu Etapowego w Oddziale IV sztabu armii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - w powstaniu wielkopolskim, następnie na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1495.) i przydziałem do 57 pułku piechoty w Poznaniu;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1369.) i przydziałem do 57 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 905.) i przydziałem do 57 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 905.), przydziałem do kadry oficerów piechoty i oddelegowaniem do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 293.) i przydziałem do 23 pułku piechoty we Włodzimierzu;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 205.) i przydziałem do 23 pułku piechoty we Włodzimierzu;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 194.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 161.) i przydziałem do 68 pułku piechoty;
# po 1934 - na stanowisku kierownika referatu kontrwywiadu w Samodzielnym Referacie Informacyjnym sztabu DOK VII w Poznaniu;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée), Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 wrzesień 1975 [2]
Miejsce śmierci: Warszawa
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Św. Wincentego, Cmentarz Bródnowski
Lokalizacja grobu: kwatera 5B (grób rodzinny)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, ul. Św. Wincentego
Życiorys: Antoni Berezowski urodził się 16 marca 1894 roku jako syn Piotra i Marii z Wróblewskich małżonków Berezowskich. W latach 1919-1920 brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie, zweryfikowany w stopniu kapitana służby stałej piechoty ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku, służył w 57 pułku piechoty w Poznaniu, gdzie pełnił różne funkcje. W latach 1927-1930 był oficerem w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu, skąd został przeniesiony do 23 pułku piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim. Po służbie w Korpusie Ochrony Pogranicza i 68 pułku piechoty powrócił do sztabu DOK VII w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję kierownika referatu kontrwywiadu w Samodzielnym Referacie Informacyjnym. W kampanii polskiej 1939 roku wziął udział na stanowisku kierownika Referatu Etapowego w Oddziale IV sztabu armii "Poznań". Wzięty do niewoli niemieckiej, wojnę spędził w obozach jenieckich. Po odzyskaniu wolności w 1945 roku powrócił do kraju. Mieszkał na warszawskiej Pradze wraz z żoną Ludmiłą, siostrą Stanisławą i jej mężem Antonim Perkowiczem. Zmarł 13 września 1975 roku w Warszawie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 63 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 287, 418 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 262, 361 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 130, 194 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 8, s. 123 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 44, 553 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 39 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 38 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 344, indeks nazwisk - s. 406 (dalej: Głowacki 1985).

Tradycja rodzinna (zebr. Jacek Redlich, krewny weterana).

Berezowski Antoni - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 12 II 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 6 marca 1894 (źródło: RO 1928, s. 194; RO 1932, s. 44); b) 16 marca 1894 (źródło: Głowacki 1985, s. 344); c) 5 marca 1894 (źródło: Stankiewicze.com); d) 21 lutego 1894 (źródło: Lista starszeństwa 1922); e) brak danych (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982);
[2] a) 13 września 1975 (źródło: tradycja rodzinna); b) 13 października 1975 (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982; Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2018-11-21 17:26:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Antoni Berezowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (ul. Św. Wincentego). Stan z dn. 1 listopada 2014 r. (fot. udostępnił: Jacek Redlich).Kpt. Antoni Berezowski jako oficer 57 pułku piechoty w Poznaniu (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Antoni Berezowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (ul. Św. Wincentego). Stan z dn. 8 listopada 2018 r. (fot. udostępnił: Jacek Redlich).Kpt. Antoni Berezowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (ul. Św. Wincentego). Stan z dn. 8 listopada 2018 r. (fot. udostępnił: Jacek Redlich).

Komentarze

Według przekazu rodzinnego kpt. Antonii Berezowski po odejściu ze służby mieszkał na warszawskiej Pradze razem z żoną Ludmiłą, siostrą Stanisławą i jej mężem Antonim Perkowiczem. Umarł w Warszawie.

dodany przez: Jacek Redlich, 2018-11-19

Dziękujemy za przekazane informacje i jednocześnie zawiadamiamy o aktualizacji biogramu Pańskiego krewnego.

dodany przez: redakcja, 2018-11-21