Karta poległego

Nazwisko: BEREŹNICKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2: Zbigniew
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 9 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Umiastowie [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 20 X 1912. W latach 1932-1935 w szkole podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 X 1935 z przydziałem do 3 pp Leg. w Jarosławiu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 19 III 1939. W okresie 1938-1939 d-ca 9 kompanii III batalionu 3 pp Leg. z Jarosławia. Kompanią dowodził podczas kampanii wrześniowej 1939 w składzie 2 DP Leg. Poległ w walkach odwrotowych 13 IX 1939 pod Umiastowem. Pochowany na cmentarzu w Ołtarzewie.
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 78 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 173-174 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, s. 173/174: "Tymczasem o godzinie 15.00 ruszyło przygotowywane od rana natarcie niemieckiej 4 dywizji pancernej. 35 pułk czołgów uderzył na polski 3 pp Leg. w rejonie Pogroszewa, a wzdłuż szosy w rejonie Ołtarzewa natarł 12 pułk strzelców na 2 batalion 4 pp Leg. i resztki odwodowego 2 pp Leg. [....]. Czołgi wychodzące ławą z Umiastowa przejechały na całej szerokości frontu 1 kompanii i 3 batalionu 3 pp Leg., a łamiąc wszelki opór, runęły na tyły. Polegli: dowódca 1 kompanii - por. Jan Bratek i dowódca 9 kompanii - por. Zygmunt Bereźnicki. Dowódca 3 batalionu 3 pp Leg. - mjr Mieczysław Andrzej Fastnacht znajdujący się w rowie odwadniającym, wykorzystywanym na rów strzelecki , został kontuzjowany przez czołg niemiecki, który gąsienicą przejechał mu obie nogi. Dostał się on do niewoli wraz z dowódcą 7 kompanii - ppor. Stanisławem Adamczakiem." Relacja pisemna z 1976r. mjr. M. A. Fastnachta, przesłana autorowi.
Przypisy: [1] 1913 (źródło: Głowacki)
[2] a) w Umiastowie (źródło: KPŻP); b) Pogroszew (źródło: Głowacki);
Ostatnie zmiany: 2012-08-17 00:46:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze