Karta poległego

Nazwisko: BENTKOWSKI [1]
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

plut. pchor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 16 pal
Funkcja na 1 września 1939: podchorąży 3 baterii w I dywizjonie
Przydział po 1 września 1939: 16 pal
Funkcja po 1 września 1939: podchorąży 3 baterii w I dywizjonie
Przebieg służby wojskowej: # 1936-1937 - w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim (XI kurs, 5 bateria), którą ukończył w stopniu tyt. kpr. (21 XII 1936 - awansowany na stopień bomb.; 15 VI 1937 - awansowany na stopień kpr.) i przydziałem do 16 pułku artylerii lekkiej w Grudziądzu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 16 pal, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Czerniew, folwark, las, gm. Kiernozia
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ na stanowisku w lesie folwarku Czerniew w wyniku niemieckiego bombardowania lotniczego. Jak relacjonował kpt. Jan Wiszniowski, dowódca 3 baterii 16 pal: "Około g. 9.00 dyon zatrzymuje się w lesie D. Czerniewo, gdzie otrzymuję od d-cy dyonu rozkaz wyszukania i zajęcia stanowiska. W chwili, kiedy rozpoczynam rozpoznanie, samoloty npla zaczynają bombardować szosy i drogi zapchane wycofującymi się oddziałami i taborami. Bombardowanie trwa do wieczora, przy czem towarzyszy mu ogień artylerii npla. [...] Kiedy po dwóch godzinach powróciłem do lasu D. Czerniewo - nie zastałem już tam swojej baterii, zastałem natomiast d-cę dyonu, który rozkazał mi odszukać baterię i zająć stanowisko bardziej na płn. wsch. za Kiernozią. Po godzinie poszukiwań odnalazłem baterię, która stała już na stanowisku w nakazanym rejonie, a oficer baterii por. rez. Ciechowski Franciszek prowadził ze stanowiska ogień nieobserwowany w kierunku, z którego słychać było strzały art. niemieckiej. Tu dowiedziałem się, że od bomby lotniczej polegli moi oficerowie: ppor. rez. Barański, ogn. pchor. Majewski i plut. pchor. Bentkowski oraz kapral Lelkowski. Wszyscy oni byli pełnowartościowymi żołnierzami - bateria poniosła więc olbrzymią stratę" (IPMS, sygn. B.I.32/G/2, s. 24-25).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Czerniew, folwark, las obok pola Owczarczyka, mogiła indywidualna
Data ekshumacji: 4 czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: rząd III (C), grób nr 11 (82)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Ciało poległego zostało podniesione z pola bitwy i złożone w polowej mogile indywidualnej w lesie folwarku Czerniew, obok pola gospodarza Owczarczyka. 4 czerwca 1940 r. dokonano ekshumacji zwłok na cmentarz wojenny w Kiernozi, gdzie spoczywają do dziś (jako jeden z sześciu przypadków - pochowane w trumnie).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 77 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, Łowicz, 26 II 1946 r. (maszynopis) , s. 64-65 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Urząd Gminy w Kiernozi, Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi wg aktualizacji z 2003 r. (rękopis) (dalej: UG Kiernozia).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.32/G, 16 DP - artyleria: 16 pal, 16 dac, 16 bat. art. plot., poz. 2, Kpt. art. sł. stałej Wiszniowski Jan, b. d-ca 3 baterii 16 pomorskiego pułku artylerii lekkiej, 24 III 1941, s. 24-25 (dalej: IPMS, sygn. B.I.32/G/2).

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 122, 194 (dalej: Łukasiak 2000).

Pełka S., Ekshumacja żołnierzy polskich poległych w 1939 roku na terenie gminy Kiernozia w powiecie łowickim, "Roczniki Łowickie", t. VII, 2009 (2010), s. 142-154 (dalej: Pełka 2009).

Uwagi: 1) B.Inf., sygn. 6062 - "pochowany przez rodzinę";
Przypisy: [1] a) BENTKOWSKI (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062; UG Kiernozia; IPMS, sygn. B.I.32/G/2; Pełka 2009); b) BENDKOWSKI (źródło: Łukasiak 2000);
[2] a) plut. pchor. (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/G/2); b) plut. (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062; UG Kiernozia; Pełka 2009); c) brak danych (źródło: Łukasiak 2000);
Ostatnie zmiany: 2015-10-01 22:19:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Miejsca mogił polowych żołnierzy września w gminie Kiernozia oraz dwie mogiły w miejscowości Osiek, przed ekshumacją i przeniesieniem na Cmentarz Wojskowy w Kiernozi, w czerwcu 1940r. - Źródło: „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.148.(mapka S. Pełki)Rekonstrukcja mapy(szkicu) mogił polowych żołnierzy września w gminie Kiernozia oraz dwie mogiły w miejscowości Osiek, przed ekshumacją i przeniesieniem na Cmentarz Wojskowy w Kiernozi, w czerwcu 1940r. - Źródło: „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.148.(mapka S. Pełki)Jan Bentkowski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Kiernozi.

Komentarze

Na podstawie opisu S. Pełki - uczestnika zbiorowych ekshumacji w gminie Kiernozia(Źródło jak w biogramie..."RŁ", s. 147, 148.) - było "...ok. 15 mogił zbiorowych i 8 pojedynczych...". Oryginalna mapka(z 1940r.) i jej współczesne odwzorowanie(rekonstrukcja) dokładnie pokazują miejsca mogił polowych - zbiorowych jest 13 a pojedynczych 10. Na mapce groby z okolic Osieka(2 kwatery polowe) oznaczone są jako pojedyncze. Mając możliwość porównania z fotografią archiwalną z Osieka(http://www.bohaterowie1939.pl/files_user/mini/th_skanowanie0014.jpg) dochodzę do wniosku, że w Osieku ekshumowano więcej poległych niż zaznaczono na mapce. Wg tych dowodów należy mieć pewność, że z tej wsi przeniesiono ciała co najmniej 5-ciu poległych.”

dodany przez: Saluda, 2011-01-22