Karta weterana

Nazwisko: BELICZYŃSKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2: Alfons
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 luty 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 84 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie (do 8 IX)
Przydział po 1 września 1939: 28 DP w składzie armii "Warszawa" (obrona Modlina)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca uzupełnień
Przebieg służby wojskowej: # 1924-1925 (po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury) - w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie;
# 1925-1927 - w Oficerskiej Szkole Piechoty w Warszawie;
# z dniem 15 VIII 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 102.) z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1928 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1927 r. (lokata 101.) i przydziałem do 14 pp;
# z dniem 15 VIII 1929 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 98.);
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 96./2203.) i przydziałem do 14 pp;
# 16 IX 1930 - z funkcją miejskiego komendanta Przysposobienia Wojskowego dla miasta Włocławek;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 90.) i przydziałem do 14 pp;
# z dniem 4 VIII 1932 - przydzielony na VI czteromiesięczny kurs pionierów dla oficerów pułków piechoty i kawalerii w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 89./ 1527.) i przydziałem do 14 pp;
# 1 IX 1933 - odnotowany na stanowisku dowódcy plutonu pionierów 14 pp;
# z dniem 14 III 1934 (formalnie od 7 VI 1934) - po ukończeniu kursu dla dowódców kompanii w centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie przeniesiony do 84 pułku piechoty w Pińsku (m.in. na stanowisko dowódcy kompanii);
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 86./1289.) i przydziałem do 84 pp;
# z dniem 19 III 1937 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. (lokata 241.);
# 1938-1939 - na stanowisku dowódcy 8 kompanii w III batalionie 84 pp (detaszowanym w Łunińcu);
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1937 r. (lokata 183.);
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (za kampanię 1939 r.), Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 84 pp; 8 IX 1939 - ranny w walce, następnie w Warszawie i obronie Modlina, dokąd skierowany jako dowódca uzupełnienia 28 DP; po kapitulacji - w niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 7 lipiec 1978
Miejsce śmierci: Poznań
Obecne miejsce spoczynku: Poznań, Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: pole 30, kwatera 3, rząd 1, miejsce 2
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Rocznik Oficerski", 1928, s. 30, 283.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 125.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 114, 544.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 122.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 120.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 368, indeks nazwisk - s. 406 (dalej: Głowacki 1985).

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 174, 362, 372.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 147, Zał. 6 - s. 281 (dalej: Ciesielski 2008).

Beliczyński Zygmunt Alfons - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 10 XII 2017].

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: # Por. Ciesielski 2008, Zał. 6 - s. 281, gdzie odnotowany błędnie pod nazwiskiem "Bewczyński";
# Por. Głowacki 1985, gdzie odnotowany na stanowisku dowódcy 9 kompanii 84 pp;
# 26 III 1930 - wybrany członkiem prezydium włocławskiego Koła Przyjaciół Harcerstwa;
# Po zakończeniu II wojny światowej zatrudniony jako inżynier metalurg;
Ostatnie zmiany: 2019-08-15 20:54:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zygmunt Alfons Beliczyński jako porucznik 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Zygmunt Beliczyński jako porucznik 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppor. Zygmunt Beliczyński (stoi w górnym rzędzie, trzeci z prawej) wśród kadry oficerskiej 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. ppor. Konstantego Biesiekierskiego, ppor. Stefana Wójcika, ppor. NN , ppor. Józefa Minkiny (w tym samym rzędzie, kolejno od lewej) oraz ppor. Józefa Kozińskiego i ppor. Wacława Fabijanowskiego (w tym samym rzędzie, kolejno od prawej), po 15 sierpnia 1928 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze