Karta poległego

Nazwisko: BEDNART
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kiernozia
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: w pobliżu miejsca śmierci, w Kiernozi
Data ekshumacji: 3 czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: Mogiła nr 64, sektor 4(D), kwatera 27
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły - B 42
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: "Ogółem na terenie gminy Kiernozia znajdowało się ok. 15[13] mogił zbiorowych, w których było pochowanych co najmniej dwóch żołnierzy i 8[10] mogił pojedynczych. ...Dwie mogiły znajdowały się... ...na terenie sąsiedniej gminy w miejscowości Osiek. Ze wszystkich mogił przetransportowano na cmentarz[w Kiernozi] 134. żołnierzy poległych we wrześniu 1939r.
...Ekshumacja trwała łącznie 7 dni[od 2 do 7 VI 1940r.] i zakończona została 7 czerwca 1940r."(S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.147, 148,149,150.)
Poszukiwania mogiły: "Praca nasza polegała na odszukaniu i oznaczeniu na mapce grobów znajdujących się w terenie. Każdy z nas posiadał kopię mapki... Jeździliśmy... każdy w swoim rejonie - i pytaliśmy ludzi, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy polskich. ...przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami danej wsi... Pytania: 1. Ilu żołnierzy pochowanych jest w mogile? 2. W jakich okolicznościach zginęli? 3. W jakim dniu polegli? ...nie potrzebowaliśmy okazywać otrzymanych od PCK pism..."(S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144.)
Źródła: - Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi, wg aktualizacji z 2003r.(uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Kiernozi) - kserokopia;
-Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września, od A, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, nr strony nie posiadam;
- „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144, 147, 148,149,150.
Uwagi: - istnieje niepewność czy nazwisko prawidłowo brzmi „BEDNART”, „BEDNARZ” czy może „BEDNARD”? Na liście S. Pełki brak stopnia wojskowego! - Spis jest z 1940 roku.( Źródło: Stanisław Pełka, „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s. 150[PLAN].) Odsyłam do pamiątek, do fragmentu PLANU;

- od 1940 roku personalia poległego nie były jeszcze weryfikowane przez specjalistów z tej dziedziny oraz rodziny żołnierza;
Ostatnie zmiany: 2011-03-19 11:05:14 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Fragment listy poległych pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi. Nadal istnieje niepewność czy napisane jest „BEDNART”, „BEDNARZ” czy „BEDNARD”? Brak stopnia wojskowego! - Spis jest z 1940 roku.( Źródło: Stanisław Pełka, „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s. 150[PLAN].)

Komentarze

Jak widać na skanie w pamiątkach, archiwalny dokument jest w bardzo złym stanie i do dnia dzisiejszego pewności nie mam czy biogram, który sporządziłem jest prawidłowy. Jednak dodałem ten fragment z nadzieją, że może ktoś z przeglądających uzupełni lub poprawi dane. Żołnierz jako "strzelec" podany jest w dwóch źródłach: w "Wykazie żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi, wg aktualizacji z 2003r." oraz w "Księdze pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej..." B. Affek-Bujalskiej. Natrafiłem jeszcze na inne źródło - autor : Stanisław Stapf „Znad Osy do Bzury”, I.W. PAX, Warszawa 1967, s. 107, 192. - Tutaj wśród żołnierzy walczących w tych okolicach autor wymienia por. BEDNARZA(16 pal, 16 DP, 1 bateria, po 8. IX 1939 płatnik pułku), który zginął(prawdopodobnie) na terenie gminy Kiernozia. BYĆ MOŻE SĄ TO DWIE RÓŻNE OSOBY choć osobiście przypuszczam, że to ten sam żołnierz. Brak jakichkolwiek wcześniejszych weryfikacji personaliów bohatera oraz fakt, że zginął najprawdopodobniej rozerwany pociskiem artyleryjskim lub bombą lotniczą potwierdza moje wątpliwości. MOŻE JEDNAK KTOŚ WAS OSTATECZNIE WYJAŚNI MOJE WĄTPLIWOŚCI? Pozdrawiam

dodany przez: Saluda, 2011-03-19