Karta poległego

Nazwisko: BARDZIŃSKI
Imię #1: Janusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: żołnierz zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca 2 plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu kolarzy w szwadronie kolarzy 17 pułku Ułanów Wielkopolskich
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Zduny
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w czasie obrony mostu na rzece Bzurze pod Zdunami
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Żychlin, Al. Racławickie, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica cmentarna z nazwiskiem imieniem i stopniem wojskowym poległego
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Tadeusz Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego, Londyn 1996, s.20.

Bauer P., Polak B., Armia ,,Poznań" 1939, Poznań 1987 (dalej: Armia ,,Poznań" 1939).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 68 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, opr. Henryk Wójcik,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 181 - poz. 2 (dalej: Poklewski-Koziełł).

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. B.W.II.5231.13.2012. Łódź, 2 luty 2012r. (dalej: Biuro Wojewody).
Uwagi: Najmłodszy oficer pułku. Wstrząsający jest jego ostatni meldunek, nadesłany przez gońca do dowódcy pułku:

Armia ,,Poznań" 1939: "Do Dowódcy pułku. Nieprzyjacielska piechota na odległości szturmowej. Jestem pod silnym ogniem moździerzy i karabinów maszynowych. Większość moich ułanów zabita lub ranna. Jestem lekko ranny. Zadanie wykonuję nadal, ale na pomoc za późno. Odmeldowuję się, Panie Pułkowniku. Ku chwale Ojczyzny i Pułku. To mój ostatni meldunek.
Dowódca placówki
Janusz Bardziński
podporucznik."

1) Obecne miejsce spoczynkiu: Żychlin (KPŻP) lub Bielawy (Poklewski-Koziełł);

Biuro Wojewody: " Pan Błażej Kucharski. Ppor. Janusz Bardziński 17 p.uł. - według Księgi pochowanych.... spoczywa w Żychlinie, ale jego nazwisko figuruje w gminnej ewidencji Bielaw i na tablicy na kwaterze wojennej w Bielawach. Ponieważ po 1945 były prowadzone ekshumacje z zamiarem pochowania żołnierzy z tego samego pułku na wybranym cmentarzu, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że w ramach komasacji grobów ułanów z 17 p.uł. został on ekshumowany z Żychlina do Bielaw. [....]. Ponieważ Zarząd Okręgowy PCK w Łodzi nie posiada żadnych dokumentów z lat powojennych [...] wystąpię w sprawach powojennych ekshumacji ww. żołnierzy do Biura Informacji i Poszukiwań. Kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody."
Przypisy: [1] 1912 (źródło: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 68.)
Ostatnie zmiany: 2014-09-10 14:08:50 przez MjrWPanc | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica epitafijna ppor. Janusza Bardzińskiego, Żychlin, Al. Racławickie, kwatera wojenna.

Komentarze