Karta poległego

Nazwisko: BARCZAK
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Inowrocław
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie(III Kurs 1931-32, 3 komp. ckm),
- przydział do 69 pp.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Dobrzelin, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica nagrobna na cmentarzu wojennym w Dobrzelinie.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: 1. Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym w Dobrzelinie - Urząd Gminy Żychlin ( poz. nr 1 );
2. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 68.;
3. Jan Łukasiak, „Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty”, OW „Ajaks”, Pruszków 2003, s. 54.;
4. Lista żołnierzy z 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku i w czasie okupacji, 69 Pułk Piechoty, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 163 (dalej: Głowacki).
Uwagi: - w monografii J. Łukasiaka, „Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty” data urodzenia: "1912r.";

Głowacki: oddział nadwyżek, zmarł w szpitalu w Giżycach.
Ostatnie zmiany: 2012-01-13 07:52:30 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Barczak upamiętniony na tablicy nagrobnej - cmentarz wojenny Dobrzelin.

Komentarze