Karta weterana

Nazwisko: BANDOSZ
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

wachm.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 szwadron KD
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu ckm kawalerii dywizyjnej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 45, Aneks 4 - s. 175 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s.45: " Mjr Szczerbik uderzył z Borowca spieszoną kawalerią dywizyjną, pod osłoną ciężkich karabinów maszynowych, na las leżący na północ od Gieczna. W lesie tym zaskoczył on niemiecki ciężki dywizjon artylerii (o zaprzęgu konnym), [...]. Wyróżnił się w akcji również wachmistrz Bandosz - zastępca dowódcy plutonu kaemów oraz ułan Sylberberg."
Ostatnie zmiany: 2012-06-30 18:31:26 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze