Karta poległego

Nazwisko: BALIŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 6 sierpień 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: obserwator w lotnictwie Wojska Polskiego
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: oficer taktyczny

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Brygada Bombowa/212 Esk. Bomb.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Od 3 IX 1939r. - dowódca 212 Eskadry Bombowej
Przebieg służby wojskowej: - Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.;
- Ochotniczo przeniósł się do formacji lotnictwa WP.;
- Ukończył kurs obserwatorów w CWL-1 w Dęblinie.;
- Przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie, do 212 Esk. Bomb.;
- We wrześniu 1939r. jako oficer taktyczny 212 eskadry bombowej „Łosi”, a od 3 września 1939 r. dowodził tą eskadrą.;
Odznaczenia: - Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (pośmiertnie);
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łódź, w szpitalu wojskowym
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: "[...]5 września 1939 r. wystartował z lotniska Kuciny pod Łodzią na samolocie Fokker F-VIII/B/3m nr 70.11 z załogą w składzie: plut.pil. Julian Pieniążek, kpr.mech. Stefan Gadomski i kpr,mech. Bolesław Szczepański z zadaniem przelotu na lotnisko Ułęż pod Dęblinem. W chwili startu lotnisko zostało zaatakowane przez 9 Messerschmittów Me-109E, z których trzy podjęły pościg za startującym Fokkerem. Ostrzelany nad Puczniewem uszkodzony Fokker zdołał wylądować na pobliskim polu. Załoga wyszła z wypadku bez szwanku, za wyjątkiem kpt.Balińskiego, który ciężko ranny, został przez miejscową ludność odwieziony do szpitala wojskowego w Łodzi, gdzie zmarł tego samego dnia wieczorem.[...]"(Źródło: Hubert K. Kujawa)
Pierwotne miejsce spoczynku #1: wspólna mogiła poległych, cm. wojsk. w Łodzi
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (2)
Lokalizacja grobu: centrum cm., przy głównej alei
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Imienna tablica epitafijna na mogile;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: "[...]Pochowany został we wspólnym grobie Żołnierzy Września na cmentarzu wojskowym Doły w Łodzi. Po wojnie, staraniem władz Aeroklubu Łódzkiego, zwłoki [poległych lotników] ekshumowano do oddzielnego grobu.[...]" (Źródło: Hubert K. Kujawa)
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946", W. MON, Warszawa 1989, s. 104.;
Uwagi: - Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946" tom I, wydanie II poprawione - na prawach rękopisu , s. 58. oraz publikacja autora w http://www.marszalek.com.pl/INNE/prac03.pdf - stan z dn. 18.10.2011r.;
Ostatnie zmiany: 2011-10-20 11:00:10 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. obs. Jan Baliński. – tablica epitafijna na mogile. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 06.05.2011r.)  Kpt. Jan Baliński - granitowa tablica z pierwotnego miejsca spoczynku, zbiorowa mogiła żołnierzy WP, Cm. Wojsk. pw. św. Jerzego w Łodzi. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 03.11.2011r.)Kpt. Jan Baliński – zbiorowa mogiła żołnierzy lotnictwa WP, Cm. Wojsk. pw. św. Jerzego w Łodzi. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 03.11.2011r.)

Komentarze