Karta poległego

Nazwisko: BABENKO [1]
Imię #1: Mikołaj
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 wrzesień 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 64 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 64 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu (od 2 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1932 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1931 r. (lokata 92.) i przydziałem do 69 pułku piechoty w Gnieźnie;
# od 1938 - w 64 pułku piechoty w Grudziądzu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 64 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 19 IX - ranny pod Wyszogrodem;
Data śmierci: 8 październik 1939
Miejsce śmierci: Łowicz [2]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: W świetle relacji kpt. Czesława Konarzewskiego, w kampanii 1939 r. dowódcy plutonu artylerii piechoty, a następnie II batalionu 64 pp, zmarł w szpitalu z ran odniesionych 19 września w walce przy ujściu Bzury pod Wyszogrodem, dokąd przedostał się z grupą rozbitków po bombardowaniu w rejonie Iłowa (IPMS, sygn. B.I.32/C, k. 186, 193).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łowicz, ul. Blich, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna mogiły indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu katedralnym (d. kolegiackim) w Łowiczu, ul. Blich
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Jego ciało z inicjatywy żony zostało przewiezione na cmentarz katedralny (d. kolegiacki) w Łowiczu przy ul. Blich i pochowane w mogile indywidualnej w obrębie tamtejszej kwatery wojennej.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 58 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 131, 597 (dalej: RO 1932).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.32/C, 64 PP, poz. 1, Konarzewski Cz., Historia 64-go Pułku Strzelców Murmańskich Dzieci Grudziądza (Grudziądzkiego Pułku Piechoty) 1919-1939, k. 125, 186, 193, 201 (dalej: IPMS, sygn. B.I.32/C).

Krzyś J., 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Pruszków 1993 [Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 25], s. 37 (dalej: Krzyś 1993).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) BABENKO (źródło: KPŻP; RO 1932; IPMS, sygn. B.I.32/C, k. 125; Krzyś 1993); b) BABEŃKO (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/C, k. 186, 193, 201);
[2] a) Łowicz (źródło: KPŻP); b) Gocławek, szpital (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/C, k. 162/186);
Ostatnie zmiany: 2017-01-23 20:56:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mogiła indywidualna kpt. Mikołaja Babenko w wydzielonej kwaterze wojennej na cm. katedralnym w Łowiczu. Stan z dn. 12.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).
Mogiła indywidualna kpt. Mikołaja Babenko w wydzielonej kwaterze wojennej na cm. katedralnym w Łowiczu. Stan z dn. 12.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze