Karta weterana

Nazwisko: AULICH
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 09 marzec 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: oficer Oddziału II w sztabie Armii „Warszawa”

Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 9 III 1898. Służył w 1 wielkopolskim dyonie art. przemianowanym na 10 dak. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1XII1919 do 15 VI 1920 w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Następnie ponownie w 7 dak. Mianowany ppor. sł. st. art. 1 X 1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. W 1923 przeniesiony do 10 dal w Jarosławiu, gdzie dowodził m. in. baterią. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1931. Przeniesiony po 1932 do 6 pal w Krakowie, gdzie dowodził 7 baterią w III dyonie.
Podczas kampanii wrześniowej 1939 początkowo dowodzi 7 baterią, potem oficer Oddziału II w dowództwie Armii „Warszawa”. Bierze udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej.
Odznaczony: SKZ.
Dalsze losy n/n
Z. Moszumański-Z. Kazak. Wojenne Szkoły dla Oficerów artylerii /1914-1921/. Pruszków;
Roczniki oficerskie MSWoj. 1923, 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 285.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 386 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 386:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
kpt. Aulich Józef - Krzyż Walecznych po raz drugi
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-13 12:16:43 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze