Karta weterana

Nazwisko: AUGUSTYNIAK
Imię #1: Ludwik
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 7 grudzień 1898
Miejsce urodzenia: Żbiki, pow. Jarocin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Irena
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: żołnierz zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1918-1920 - w Powstaniu Wielkopolskim i walkach o granice państwa polskiego;
# przed 1939 - m.in. w 61 pułku piechoty w Bydgoszczy i Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 27 listopad 1946
Miejsce śmierci: Bydgoszcz
Obecne miejsce spoczynku: Bydgoszcz, Cmentarz Komunalny
Lokalizacja grobu: nieznana (pochowany potajemnie)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ludwik Augustyniak urodził się 7 grudnia 1898 roku w Żbikach w powiecie Jarocin. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i walkach o granice państwa polskiego. Jako żołnierz zawodowy w okresie międzywojennym służył m.in. w 62 pułku piechoty w Bydgoszczy i Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu. W kampanii polskiej 1939 roku walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Aresztowany w kwietniu 1940 roku przez Gestapo, został osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, a następnie przeniesiony do obozu Mauthausen. Uwolniony dzięki staraniom rodziny, w roku 1942 podjął działalność konspiracyjną w strukturach Armii Krajowej w Bydgoszczy. W lutym 1945 roku został aresztowany przez NKWD i przewieziony do więzienia w Koronowie. Uciekłszy z transportu do Jastrowia, w czerwcu 1945 roku zatrudnił się w Miejskiej Komendzie Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy. Aresztowany ponownie 16 kwietnia 1946 roku przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, został oskarżony o współudział w "morderstwie trzech milicjantów na podłożu politycznym", którzy ponieśli śmierć w czasie jego wcześniejszej ucieczki. 30 września 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 27 listopada 1946 roku w więzieniu bydgoskim.
Wspomnienia / relacje: "Popełniłem przestępstwo to jednak nie zasługuje żadną miarą na karę śmierci […]. Przez 25 lat byłem żołnierzem polskim i walczyłem o tę Polskę by teraz od kul polskich żołnierzy zginąć" (Ludwik Augustyniak w liście do zony z celi śmierci).
Historia pochówku:
Źródła: Bohater Wyklęty: Ludwik Augustyniak, ps. "Cygan", "Gustek", "Adam", żołnierz Okręgu Pomorskiego AK - WIN, oprac. A. Paczoska-Hauke, [w:] Rok Żołnierzy Wyklętych: 1 marca-21 października 2013, http://rokzolnierzywykletych.pl [dostęp: 1 III 2018].
Uwagi: 19 lipca 1991 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy odmówił unieważnienia wyroku i rehabilitacji weterana.
Ostatnie zmiany: 2018-03-01 16:13:01 przez Nasz Zamek | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze