Karta weterana

Nazwisko: AUGUSTOWSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02 grudzień 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: szef Służby Samochodowej Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 2 XII 1896. W latach międzywojennych oficer sł. st. Wojska Polskiego. Brał udział w stopniu ppor. w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-192o. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył m. in. w 1 Dywizjonie Samochodowym w Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 15 VIII 1924. Po 1932 przeniesiony do 1 Baonu Pancernego w Poznaniu, gdzie pełnił różne funkcje. Do stopnia mjr sł. st. w korpusie oficerów samochodowych awansowany 1 I 1933. W latach 1936-1939 z-ca d-cy 1 Baonu Pancernego. Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełnił funkcję szefa służby samochodowej w sztabie Armii „Poznań”.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 prawdopodobnie w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: Krzyżem Niepodległości.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 3. W-wa 14 III 1933
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 07:49:01 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze