Karta weterana

Nazwisko: ARNOLD-RUSSOCKI
Imię #1: Wiktor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 maj 1895
Miejsce urodzenia: w Pękinach /pow. Wołkowysk/
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: I zastępca dowódcy 17 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, Order Odrodzenia Polski kl.V, Krzyż Walecznych - 2x, Medal Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 maj 1956
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz Hanwell w Londynie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 24 V 1895 w Pękinach pow. Wołkowysk. Ukończył szkołę realną. Powołany do służby w armii rosyjskiej ukończył szkołę oficerską kawalerii. Brał udział w I wojnie światowej. W WP od XI 1918. Służył w 10 p. ułanów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VI 1919. Po wojnie nadal służył w 10 p. ułanów w Białymstoku. Ukończył kurs dowódców szwadronów w Grudziądzu. Awansowany do stopnia rtm. sł. st. kaw. 1 VII 1923. Następnie d-ca szwadronu. W 1930 przeniesiony do 25 p. ułanów w Prużanie na stanowisko d-cy szwadronu. Do stopnia mjr sł. st. kaw. awansowany 1 I 1931. Następnie oficer 21 p. ułanów. Od VII 1937 z-ca d-cy 17 p. ułanów w Lesznie. Do stopnia ppłk sł. st. kaw. awansowany 19 III 1939. Podczas kampanii wrześniowej 1939 uczestniczy na stanowisku z-cy d-cy 17 p. uł. w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Uczestnik walk nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych w kierunku Warszawy. Od 15 IX 1939 dowodzi 17 p. uł. Bierze udział w walkach z Niemcami na przedpolach Warszawy, a po przebiciu się do Warszawy od 22 IX 1939 powraca na stanowisko z-cy d-cy 17 p. uł. Bierze udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z oflagu 29 IV 1945 pozostał na Zachodzie. Służył w PSZ. Po demobilizacji w 1947 osiadł na stałe w Wlk. Brytanii. Zmarł 26 V 1956 w Londynie. Pochowany na cmentarzu Hanwell.
Odznaczony: VM kl. 5, OP kl.5, KW 2x, MN, SKZ
Roczniki oficerskie MSWoj. 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2007;
R. Abraham. Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. W-wa 1990;
P. Bauer. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Pruszków 1994
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 488.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-12-31 18:09:27 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

zdjecie z kolekcji koła pułkowego 10 p.u.Srebrny krzyz Virtuti Militari nr.3505 
z mojej kolekcjiawers Virtuti Militarii nr.3505

Komentarze