Karta weterana

Nazwisko: ARCISZEWSKI-ROLA
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Teofil
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Adam
Imię matki: Julia
Nazwisko rodowe matki: Bogdany
Data urodzenia: 09 listopad 1887
Miejsce urodzenia: Kołomyja
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: - od 1919 Małgorzata Maria z Schillów
Dzieci: córka Maria – Julita /ur.1925/,
syn Stanisław – Antoni /ur.1932/
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

płk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab Armii "Łódź"
Funkcja na 1 września 1939: - do 9 IX 1939 dowódca broni pancernej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: - z-ca szefa sztabu w dowództwie Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Orderu Polonia Restituta, Krzyż Walecznych, Legia Honorowa.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 06 listopad 1953
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz w Brompton /Londyn/
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 9 XI 1888 w Kołomyi, syn Adama i Julii z d. Bogdany. Uczęszczał do II Gimnazjum Klasycznego we Lwowie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. Od 1908 rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej, a w 1910 przeniósł się na Politechnikę Wiedeńską. Po ukończeniu studiów odbył praktykę w fabryce i stoczni w Trieście, potem w Berlinie. Po wybuchu I wojny światowej w VIII 1914 został wcielony do armii austriackiej. Ukończył w 1915 szkołę oficerska rezerwy art. w stopniu chorążego. Walczył na froncie rosyjskim i włoskim. W X 1916 awansowany do stopnia ppor. piech., a w 1918 do stopnia por. piech. W XI 1918 zgłosił się do polskiej stacji zbornej we Wiedniu i został przydzielony do Wojskowej Komisji Likwidacyjnej. W WP zajmował się sprawami transportu wojskowego. Awansowany do stopnia kpt. 1 IX 1920. Następnie w 5 pap. W latach 1922-1924 studiował w MSWoj. w Warszawie otrzymując tytuł oficera SG. Do stopnia mjr awansowany 15 VIII 1924. Następnie wykładowca taktyki ogólnej MSWoj., potem szef sztabu 13 DP w Równem, skąd zostaje przeniesiony do 1 pac w Modlinie na stanowisko z-cy d-cy pułku. Awansowany do stopnia ppłk dypl. sł. st. art. 1 I 1931. Przeniesiony następnie na stanowisko 1 p. art. motorowej w Stryju, potem d-ca 7 pal w Częstochowie. Awansowany do stopnia płk dypl. sł. st. art. 19 III 1938. W latach 1937-1939 d-ca 3 Grupy Pancernej w Warszawie.
W wojnie obronnej 1939 od 1-9 IX 1939 pełni funkcję d-cy broni pancernej Armii „Łódź”, a następnie z-ca szefa sztabu w dowództwie Armii „Warszawa”. Po kapitulacji od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po wojnie w latach 1945-1947 służył w PSZ na zachodzie. Po demobilizacji od 1947 mieszkał w Londynie. Brał udział w pracach Komisji Historycznej Sztabu Głównego PSZ na zachodzie. Opublikował kilka prac wspomnieniowych z okresu wojennego.
Zmarł 5 XI 1953 w Londynie. Pochowany na cmentarzu w Brompton.
Żonaty od 1919 z Małgorzatą Marią z Schillów. Miał córkę Marię – Julitę /ur.1925/ i syna Stanisława – Antoniego/ur.1932/
Odznaczony: VM kl. 5, Krzyżem Orderu Polonia Restituta, KW, francuską Legią Honorową.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach. W-wa 1989
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 285.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 386 / 387 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
dca broni panc, płk dypl. Rola-Arciszewski Stanisław - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-10 12:13:32 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze