Karta weterana

Nazwisko: ANGELO
Imię #1: Ernest
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 luty 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939: oficer placu Inowrocław
Przydział po 1 września 1939: Grupa Operacyjna gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza z armii „Pomorze”
Funkcja po 1 września 1939: oficer Oddziału III w sztabie GO gen. M. Tokarzewskiego
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. V (nr 2485), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 4x, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 25 II 1898. Od XI 1918 służył w WP. W latach 1919-1920 w szeregach 28 pp z Łodzi brał udział w walkach na froncie wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Awansowany do stopnia sierż. Za okazane męstwo i odwagę na polu walki odznaczono go VM kl. 5. Po wojnie ukończył kurs szkoły podchorążych piechoty. Awansowany 1 VI 1920 do stopnia ppor. sł. st. piech. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1920. Następnie oficer 28 pp. W latach 1923-1927 d-ca 5 kompanii II baonu 28 pp. W 1928 przeniesiony do 84 pp w Pińsku, gdzie był m. in. d-cą kompanii. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1 I 1929. Po 1932 przeniesiony do 59 pp w Inowrocławiu, gdzie pełni różne funkcje. W latach 1937-1939 oficer placu Inowrocław. W wojnie obronnej 1939 oficer Oddziału III w sztabie GO gen. M. Tokarzewskiego. Brał udział w walkach z Niemcami na przedpolach Warszawy.
Po kapitulacji w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 2485, KN, KW 4x, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. W-wa 2004.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 347.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-30 22:57:26 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze