Karta weterana

Nazwisko: ANGELO
Imię #1: Ernest
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 luty 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: Grupa Operacyjna gen. Tokarzewskiego z armii "Pomorze" w składzie armii "Warszawa" (odwód dowódcy obrony Warszawy)
Funkcja po 1 września 1939: oficer Oddziału III w sztabie grupy
Przebieg służby wojskowej: # od XI 1918 - w Wojsku Polskim;
# 1919-1920 - w szeregach 28 pułku piechoty z Łodzi w walkach na frontach wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej (awansowany do stopnia sierż., odznaczony orderem "Virtuti Militari" kl. V za męstwo i odwagę okazane na polu walki);
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 271.) i przydziałem do 28 pp;
# 1923-1927 - na stanowisku dowódcy 5 kompanii w II batalionie 28 pp;
# 1928 - przeniesiony do 84 pułku piechoty w Pińsku (m.in. na stanowisko dowódcy kompanii);
# z dniem 1 I 1929 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# po 1932 - przeniesiony do 59 pułku piechoty w Inowrocławiu;
# 1937-1939 - na stanowisku oficera placu Inowrocław;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 2485), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Krzyż Zasługi (srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 126.

Archiwum rodzinne (Jan Domarecki).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 347, indeks nazwisk - s. 404.

Angelo Ernest - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 30 I 2012].

Uwagi: Po kapitulacji został wzięty do niewoli niemieckiej.
Ostatnie zmiany: 2020-03-12 01:26:01 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Ernest Angelo, 1929/1930 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Por. Ernest Angelo (siedzi drugi z prawej) jako dowódca 5 kompanii 28 pułku piechoty w Łodzi, 1 października 1925 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Por. Ernest Angelo (siedzi drugi z prawej) jako dowódca 5 kompanii 28 pułku piechoty w Łodzi, 1 października 1925 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Rewers fotografii por. Ernesta Angelo jako dowódcy 5 kompanii 28 pułku piechoty w Łodzi, 1 października 1925 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze