Karta weterana

Nazwisko: Andrzejewski
Imię #1: Jan
Imię #2: Kajus
Imię #3:
Pseudonim: Jan
Imię ojca: Jan
Imię matki: Malwina
Nazwisko rodowe matki: Backlund
Data urodzenia: 12 styczeń 1912
Miejsce urodzenia: Villmanstrand (obecnie Lappeenranta) w Finlandii
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: oficer WP
Wyznanie:
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: instruktor w Centrum Wyszkolenia Saperów

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 3. samodzielna zmotoryzowana kompania 60. batalion
Funkcja na 1 września 1939: dowódca
Przydział po 1 września 1939: 3. samodzielna zmotoryzowana kompania 60. batalionu saperów, dowodzonego przez mjr. Franciszka Niepokólczyckiego, w składzie Armii "Modlin", potem Armii "Warszawa".
Funkcja po 1 września 1939: dowódca
Przebieg służby wojskowej: We wrześniu 1939 r. dowódca plutonu w 3. samodzielnej zmotoryzowanej kompanii 60. batalionu saperów, dowodzonego przez mjr. Franciszka Niepokólczyckiego, w składzie Armii "Modlin", potem Armii "Warszawa". Uczestniczył w obronie stolicy.
Odznaczenia: Krzyż Walecznych - trzykrotnie, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy (11 VIII 1944)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: We wrześniu 1939 r. dowódca plutonu w 3. samodzielnej zmotoryzowanej kompanii 60. batalionu saperów, dowodzonego przez mjr. Franciszka Niepokólczyckiego, w składzie Armii "Modlin", potem Armii "Warszawa". Uczestniczył w obronie stolicy.
Data śmierci: 31 sierpień 1944
Miejsce śmierci: Warszawa
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: W konspiracji od listopada 1939 r.; początkowo wchodził do tzw. sztabu dywersji (Referatu IIIc Dowództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polski), kierowanego przez mjr. "Teodora" (Franciszek Niepokólczycki). Po utworzeniu Związku Odwetu (ZO) w kwietniu 1940 r. został dowódcą jednego z dwóch pierwszych patroli ZO w Warszawie. Jego kadrowy kilkuosobowy zespół rozrósł się z czasem do kilkudziesięcioosobowej grupy dywersyjnej, która pod nazwą Oddział Specjalny "Jana" (kryptonim "Osjan") od połowy 1942 r. wchodziła w skład jednostki dyspozycyjnej ZO (pod kryptonimami kolejno: "Motor-30", "Sztuka-90", "Deska-81", "Broda-53"), od końca tego roku podległej Kedywowi Komendy Głównej Armii Krajowej. Rozkazem L.65/BP z 11.XI.1942 r. mianowany kapitanem służby stałej. W nocy z 16/17.XI.1942 r. w ramach akcji "Odwet kolejowy" dowodził patrolem saperskim, który wysadził pociąg pod Dęblinem. Od grudnia 1943 r. zastępca kpt. "Mietka", dowódcy "Sztuki"-"Deski", a od 22 maja 1944 r. dowódca "Deski 81" - "Brody 53" - brygady dywersyjnej, w skład której wchodził m.in. harcerski batalion "Zośka". W tym czasie kapitan Andrzejewski należał do Rady Wychowawczej Warszawskich Grup Szturmowych "Szarych Szeregów". Planował, organizował i kierował wieloma akcjami dywersyjnymi Kedywu KG AK, a osobiście jako obserwator uczestniczył m.in. w akcjach "Wieniec" (7/8 X 1942), "Polowanie" (I 1943) i "Bielany" (3/4 V 1944). W lipcu 1944 r. dowodzone przez niego zespoły "Brody 53" brały udział w przygotowaniach do odwołanej w ostatniej chwili akcji "Pawiak" (19/20 VII 1944).
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Muzeum Powstania Warszawskiego
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, tom 5. Redaktor naukowy Piotr Rozwadowski. Dom Wydawniczy "Bellona", Warszawa 2002.
"Szare Szeregi Harcerze 1939-1945" tom. 3
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-01-01 18:22:54 przez Megera | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze