Karta poległego

Nazwisko: ANDRZEJEWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: III baon
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci: Szczytno(pow. włocławski)
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: - w pobliżu miejsca śmierci
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Boniewo, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej żołnierzy września 1939r., Cmentarz Parafialny w Boniewie.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - "Karta Ewidencyjna Miejsca Pamięci Narodowej"(Cmentarz Parafialny w Boniewie -pomnik i kwatera 121 żołnierzy poległych w 1939 roku) Urzędu Gminy Boniewo(otrzymana z UG Boniewo).;

- „Monografia powiatu włocławskiego”, Praca zbiorowa pod red. Stanisława Laguny, Włocławek 1968., s. 331-335.;

- www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 11.06.2011r.;
Uwagi: - Patronat Społeczny - młodzież szkolna, Parafia Nawiedzenia NMP, Proboszcz: ks. kan. Jarosław Włodarz;
- Patronat Administracyjny - Urząd Gminy Boniewo, prowadząca "Kartę...": p.Zdzisława Bywalska;
Ostatnie zmiany: 2011-06-12 00:36:15 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej żołnierzy września 1939r., Cmentarz Parafialny w Boniewie. (fot. Zbigniew Adamas, 23.05.2011r.)

Komentarze