Karta weterana

Nazwisko: ALCHIMOWICZ
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 01 czerwiec 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: oficer w sztabie szefostwa kolejnictwa Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 01 VI 1901. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Służył w 36 pp, gdzie dowodził plutonem. Po wojnie przeniesiony do rezerwy i zweryfikowany w stopniu por. z starszeństwem od 1 VI 1920. Pracował i mieszkał w Warszawie. Po odbytych ćwiczeniach wojskowych awansowano go do stopnia kpt. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1935 z przydziałem mobilizacyjnym do 36 pp. W VIII 1939 zmobilizowany do WP przydzielony do Oddziału IV sztabu Armii „Warszawa”, gdzie był oficerem w wydziale kolejnictwa armii. Podczas kampanii wrześniowej 1939 bierze udział w obronie Warszawy.
Dalsze losy n/n.
Rocznik oficerski 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.
Uwagi: Rozbieżne dane co do stopnia wojskowego: ppor. - kpt.
Ostatnie zmiany: 2012-01-27 13:29:20 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze