Karta weterana

Nazwisko: ALBRECHT
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 lipiec 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 dac
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 17 dac
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" nr 6914 (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.), Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: maj 1973
Miejsce śmierci: w Poznaniu
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 27 VII 1896. W okresie międzywojennym oficer sł. st. art. WP. W stopniu ppor. brał udział w szeregach 10 pap, potem 13 pap w wojnie polsko-bolszewickiej 19191-1920. Za okazane męstwo na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie m. in. d-ca baterii w 2 dak. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. art. 15 VIII 1924. Przeniesiony po 1927 do 7 dac w Poznaniu, gdzie dowodzi baterią, potem dywizjonem. Do stopnia mjr sł. st. art. awansowany 1 I 1932. W latach 1937-1939 dowodzi 17 dac w Gnieźnie. Do stopnia ppłk sł. st. awansowany 19 III 1939.
Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodzi 17 dac w składzie 17 DP. Uczestniczy w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 17 dac. Bierze udział w walkach nad Bzurą, potem w bojach odwrotowych na przedpolach Warszawy, gdzie dowodził zgrupowaniem części sił 17 DP w składzie grupy „Palmiry”.
Po kapitulacji znalazł się w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu nr VII A w Murnau. Po wyzwoleniu obozu 29 IV 1945 przez wojska amerykańskie wyjechał do Włoch, gdzie wstępuje do II KP. Mianowano go wówczas z-cą d-cy 6 pal. Po ewakuacji II KP do Wlk. Brytanii zostaje zdemobilizowany. Powraca do Polski.
Zmarł w V 1973 w Poznaniu.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 6914, KW,ZKZ,
Roczniki oficerskie MSWoj. 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 477.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 373.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 109, 112, Aneks 1 - s. 154, Aneks 4 - s. 183 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi: Głowacki 1969, s. 109: " Bardziej na północ, w Cybulicach Dużych, od rana zbierały się i reorganizowały oddziały 17 dywizji piechoty. Dowódcą całości był ppłk Wacław Albrecht - dowódca dywizjonu artylerii ciężkiej. Z dowództwa dywizji zebrali się: ppł lek. wet. Bronisław Otto, kpt. dypl. Stefan Dobrowolski, kpt. dypl. int. Bronisław Rogójski, kpt. Jan Dłużniewski, kpt. Maksymilian Szałek, ppor. rez. Anastazy Mrall i chor. Franciszek Sierakowski."

Głowacki 1969, s. 112: " W skład grupy "Palmiry" wchodziły:
- zgrupowanie 17 dywizji piechoty pod dowództwem ppłk. Wacława Albrechta; [...]."
Ostatnie zmiany: 2013-09-07 15:58:13 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze