Karta poległego

Nazwisko: ADAMSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w okolicach Zdun
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Kwatera nr 31
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły, tablica nr 31;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach – 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3” (uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Zduny) – kopia komputerowa;
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-04-01 16:33:13 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica pamiątkowa informująca o poległych, umieszczona w wydzielonej kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach, pow. łowicki. - Dodana do pamiątek jako uzupełnienie biogramów WSZYSTKICH poległych żołnierzy na terenie gminy Zduny.(fot. Michał Borkowski)Tablica pamiątkowa informująca o poległych, umieszczona w wydzielonej kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach, pow. łowicki. - Dodana do pamiątek jako uzupełnienie biogramów WSZYSTKICH poległych żołnierzy na terenie gminy Zduny.(fot. Michał Borkowski)Władysław Adamski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 24. 07. 2011 r. (fot. Michał Borkowski).

Komentarze