Karta poległego

Nazwisko: ADAMIAK
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kutno
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kozłów Szlachecki Nowy A, gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w nocy z 15 na 16 września 1939 r. podczas natarcia 2 kompanii I batalionu 37 pułku piechoty na Kozłów Szlachecki Nowy A:

„Druga kompania, która nacierała jako kierunkowa, znalazła się w najtrudniejszej sytuacji. W nieustannym ogniu kaemów żołnierze pełzli przydrożnymi rowami. Krzewy jeżyn kaleczyły im ręce i twarze. Krótki odcinek polnego traktu do Kozłowa wydawał się być istną Golgotą. Ta kilkusetmetrowa droga była bez końca. […] Kompania zdołała doczołgać się na wysokość załamania terenowego i wyrównać do sąsiadów. Dalsze jednak próby ruchu do przodu nie dawały rezultatu. Czeluść ginącej wśród drzew drogi pluła ogniem prosto w twarze. Tu poległ plutonowy Adamiak, który porwał za sobą żołnierzy do desperackiego skoku. Tu zginął Antoni Janowicz w momencie wymiany magazynku w erkaemie. Ten sam los spotkał Kazimierza Arabskiego. I tylu innych…” (Kukuła 1977, s. 150-151).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dębsk Nowy (Nowy Dębsk, Dębsk - Kasa, Kaszurek), gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kutno, ul. Cmentarna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna;
2) Zbiorcza imienna tablica pamiątkowa na mogile zbiorowej na cm. parafialnym w Orłowie (?);
3) Tablica na symbolicznym grobie na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej w Warszawie (kwatera B 10, rząd 6, grób 22);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Nazajutrz po śmierci plut. Mieczysław Adamiak wraz z przeszło setką innych żołnierzy poległych na polach Dębska Nowego i Kozłowa Szlacheckiego Nowego A został podniesiony z pola bitwy i złożony w zbiorowej mogile w pierwszej z miejscowości. Organizacją pochówku poległych zajęli się mieszkańcy wspomnianych wsi ówczesnej gm. Kozłów Biskupi (obecnie gm. Nowa Sucha), Jan Wojda z Dębska Nowego i Kazimierz Kapusta z Kozłowa Szlacheckiego Nowego A. Teren pod mogiłę udostępnił Aleksander Sieradzki z Dębska Nowego. Zwłoki żołnierzy układano w zbiorowej mogile w sposób uporządkowany, według imiennego spisu sporządzonego przez Jana Wojdę, który tożsamość poległych ustalał na podstawie znalezionych przy nich nieśmiertelników i dokumentów. Zarówno listy poległych, jak i przedmioty, dokumenty oraz pieniądze znalezione przy poleglych Jan Wojda przekazał później do oddziałów terenowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Łowiczu i Sochaczewie. Granice mogiły oznaczono żołnierskimi hełmami. Na przełomie 1939 i 1940 roku do Dębska Nowego przybywali liczni przedstawiciele rodzin poległych, którzy ekshumowali swych bliskich na cmentarze parafialne w rodzinnych miejscowościach. Takich indywidualnych ekshumacji, odbywających się często w tajemnicy przed władzami okupacyjnymi, było według zapisków Jana Wojdy 27. Mimo skrupulatnego odnotowania tego faktu w opracowanej ewidencji pochowanych, większość z ekshumowanych podczas okupacji, wśród nich również plut. Mieczysław Adamiak, wskutek błędu znalazło się (i znajduje się do dziś) wśród upamiętnionych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, dokąd w dniach 13-15 lutego 1952 roku decyzją administracyjną przeniesiono zwłoki pozostałych żołnierzy złożonych pierwotnie w mogile zbiorowej w Dębsku Nowym. Bliższe okoliczności ekshumacji plut. Mieczysława Adamiaka przez rodzinę oraz historia jego pochówku na cmentarzu w Kutnie pozostają nieznane. Weryfikacji wymaga również fakt upamiętnienia poległego na tablicy pamiątkowej na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Orłowie.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 49 (dalej: KPŻP).

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, Jan Wojda, Lista Poległych Ś. P. Żołnierzy Polskich poległych i pochowanych na polach wsi Dębsk-Nowy gminy Kozłów Biskupi pow. sochaczewskiego poległych w dniu 16 września 1939 roku, [1939] (rękopis), poz. 20 (dalej: Wojda I).

Archiwum rodzinne Lucjana Wojdy, Jan Wojda, Lista Poległych Żołnierzy Polskich poległych na polach wsi Dębska Nowego, [po 1952] (rękopis), poz. 20 (dalej: Wojda II).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 128-129 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Informacja udzielona dn. 25. 07. 2011 r. przez Przemysława Adamiaka, stryjecznego wnuka Mieczysława.

Kronika bitwy 26 Dywizji Piechoty armii "Pomorze" w bitwie nad Bzurą od 12 do 16 IX 1939, http://bitwanadbzura.republika.pl [dostęp: 03. 01. 2010.].

Kukuła P. A., Piechurzy kutnowskiego pułku, Łódź 1977, s. 150-151, 258, poz. 18.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 382.

Załącznik, wykaz nazwisk poległych żołnierzy pochowanych w mogile zbiorowej w Orłowie – Parceli, do pisma z Urzędu Gminy w Bedlnie, z dnia 18.08.2011r. (dalej: wykaz z UG w Bedlnie).

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. Znak: BW.II.5230.214.2011.WK. Łódź, 24 października 2011r.(dalej: Biuro Wojewody).
Uwagi: 1) Kukuła 1977 - data urodzenia: 1912; 2) KPŻP - miejsce śmierci: Kozłów Szlachecki; 3) KPŻP - obecne miejsce spoczynku błędnie: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy, co zweryfikowano na podstawie Wojda I, Wojda II i B.Inf., sygn. 6062, według których ciało z pierwotnego miejsca pochówku zostało podczas okupacji zabrane przez rodzinę, oraz świadectwa P. Adamiaka, który potwierdza miejsce spoczynku plut. M. Adamiaka w kwaterze wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna; wykaz z UG w Bedlnie - miejsce pochówku: mogiła zbiorowa w Orłowie - Parceli 4) Biuro Wojewody: posiada grób indywidualny w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Kutnie.
Ostatnie zmiany: 2011-11-05 05:44:38 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Adamiak upamiętniony na tablicy epitafijnej na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 17. 11. 2007 r. (fot. Rafał Jóżwiak).Mieczysław Adamiak upamiętniony na tablicy epitafijnej na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 01. 08. 2011 r. (fot. Rafał Jóżwiak).Mieczysław Adamiak upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy pamiątkowej na mogile zbiorowej na cm. parafialnym w Orłowie. Stan z dn. 18. 11. 2007 r. (fot. Marek Drabik).

Komentarze