Karta weterana

Nazwisko: ADAMCZAK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 7 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 174, 353 i 404 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, s. 173/174: " Tymczasem o godzinie 15.00 ruszyło przygotowywane od rana natarcie niemieckiej 4 dywizji pancernej. 35 pułk czołgów uderzył na polski 3 pp Leg. w rejonie Pogroszewa, a wzdłuż szosy w rejonie Ołtarzewa natarł 12 pułk strzelców na 2 batalion 4 pp Leg. i resztki odwodowego 2 pp Leg. [....]. Czołgi wychodzące ławą z Umiastowa przejechały na całej szerokości frontu 1 kompanii i 3 batalionu 3 pp Leg., a łamiąc wszelki opór, runęły na tyły. Polegli: dowódca 1 kompanii - por. Jan Bratek i dowódca 9 kompanii - por. Zygmunt Bereźnicki. Dowódca 3 batalionu 3 pp Leg. - mjr Mieczysław Andrzej Fastnacht znajdujący się w rowie odwadniającym, wykorzystywanym na rów strzelecki , został kontuzjowany przez czołg niemiecki, który gąsienicą przejechał mu obie nogi. Dostał się on do niewoli wraz z dowódcą 7 kompanii - ppor. Stanisławem Adamczakiem." Relacja pisemna z 1976r. mjr. M. A. Fastnachta, przesłana autorowi.
Ostatnie zmiany: 2012-02-26 17:22:08 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze