Zamieszczone pamiątki (13) MIKE:

Władysław Popek jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Popek w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 17 pułku artylerii lekkiej w Gnieżnie (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Popek jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Popek wśród żołnierzy 17 pułku artylerii lekkiej (fot. ze zb. rodzinnych). Władysław Popek jako żołnierz II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (fot. ze zb. rodzinnych). Władysław Popek wśród żołnierzy II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (fot. ze zb. rodzinnych).Karta pocztowa nadana do Władysława Popka przez Zarząd Klubu b. 15 PAL/u  w Bydgoszczy Środowiska Żołnierzy W. P. 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Opracowanie Rajmunda Kuczmy pt. 15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej w wojnie obronnej 1939 roku, Bydgoszcz 1985 (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Władysława Popka na Święto Pułkowe 15 Wlkp. Pułku Artylerii Lekkiej w dniu 15 sierpnia 1990 r. wystawione przez Społeczny Komitet Organizacyjny Koleżeńskiego Zjazdu (dok. ze zb. rodzinnych).