Zamieszczone pamiątki (43) MjrWPanc:

Szkic natarcia 37 pułku piechoty na Skierniewice, oprac. G. Sędkowski, wrzesień 2013 (dok. ze zb. G. Sędkowskiego).Szkic przegrupowania 37 pułku piechoty w dniach 3-13 września 1939 r., oprac. G. Sędkowski, wrzesień 2013 (dok. ze zb. G. Sędkowskiego).Książeczka wojskowa strz. Henryka Trzaskowskiego wydana 10 stycznia 1950 r. w Żychlinie przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Kutnie, w oparciu o którą został przeniesiony do rezerwy (dok. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Gabriel Sędkowski).Książeczka wojskowa strz. Henryka Trzaskowskiego wydana 10 stycznia 1950 r. w Żychlinie przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Kutnie, w oparciu o którą został przeniesiony do rezerwy (dok. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Gabriel Sędkowski).Stanisław Krajnik upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej wystawionej na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Śleszynie. Stan z dn. 02. 02. 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).Jan Zdzisław Jezierski upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Śleszynie. Stan z dn. 02. 02. 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).Brzozowy krzyż z zamocowanym hełmem stalowym przy mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Śleszynie, miejscu spoczynku szer. Aleksego Koszara. Stan z dn. 17. 01. 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).Brzozowy krzyż z zamocowanym hełmem stalowym przy mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Śleszynie, miejscu spoczynku szer. Mariana Laskowskiego. Stan z dn. 17. 01. 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).Brzozowy krzyż z zamocowanym hełmem stalowym przy mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Śleszynie, miejscu spoczynku szer. Bolesława Osowskiego. Stan z dn. 17. 01. 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).Brzozowy krzyż z zamocowanym hełmem stalowym przy mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Śleszynie, miejscu spoczynku szer. Wacława Rogowskiego. Stan z dn. 17. 01. 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).