Zamieszczone pamiątki (7) lech:

Tomasz Jabłoński (stoi pierwszy z lewej) wraz z kolegami w obozie jenieckim (fot. ze zb. rodzinnych). "Może ktoś rozpozna innych żołnierzy" (Lech Jabłoński).Tomasz Jabłoński (siedzi pierwszy z prawej) wraz z kolegami w koszarach 14 pułku piechoty we Włocławku lub w obozie jenieckim (fot. ze zb. rodzinnych). "Może ktoś rozpozna innych żołnierzy" (Lech Jabłoński).Tomasz Jabłoński w gronie znajomych (fot. ze zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński w gronie znajomych (fot. ze zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński w gronie znajomych (fot. ze zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński w gronie znajomych (fot. ze zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński jako żołnierz 14 pułku piechoty we Włocławku, 1937-1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).