Zamieszczone pamiątki (56) Tomasz K.:

Fotografia pamiątkowa z okresu służby wojskowej por. Czesława Bryńskiego; okres międzywojenny (archiwum rodzinne).Fotografia pamiątkowa z okresu służby wojskowej por. Czesława Bryńskiego; okres międzywojenny (archiwum rodzinne).Fotografia pamiątkowa z okresu służby wojskowej por. Czesława Bryńskiego; okres międzywojenny (archiwum rodzinne).Fotografia pamiątkowa z okresu służby wojskowej por. Czesława Bryńskiego; okres międzywojenny (archiwum rodzinne).Wyciąg z aktu urodzenia Alojzego Rożka sporządzony dn. 18. I. 1922 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieszkowie, pow. jarociński (archiwum rodzinne).Sierż. Konrad Frankiewicz - karta z legitymacji podoficera (archiwum rodzinne)Sierż. Konrad Frankiewicz - fotografia z legitymacji podoficera (archiwum rodzinne)Konrad Frankiewicz upamiętniony na płycie zbiorczej w obrębie kwatery wojennej w Iłowie (fot. T. Karolak)Mogiła zbiorowa w ogrodzie Szpitala Powiatowego św. Józefa w Sochaczewie - miejsce pierwotnego pochówku Felicji BĄKOWSKIEJ (za: Kraszewski T., ks.,  CARITAS. 100 lat w służbie Bogu i bliźnim, Paprotnia 2003, s. 18)Mogiła zbiorowa w ogrodzie Szpitala Powiatowego św. Józefa w Sochaczewie - miejsce pierwotnego pochówku Felicji BĄKOWSKIEJ (za: Kraszewski T., ks.,  CARITAS. 100 lat w służbie Bogu i bliźnim, Paprotnia 2003, s. 18)