Pomniki

Warszawa, ul. Wolska 180/182, tablica nagrobna (2)

gm. m.st. WARSZAWA, pow. m.st. WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE.


galeria

Warszawa, ul. Wolska 180/182, tablica nagrobna (2). Stan z dn. 30 października 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).