Pomniki

Warszawa, ul. Wolska 180/182, tablica nagrobna (1)

gm. m.st. WARSZAWA, pow. m.st. WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE.


galeria

Warszawa, ul. Wolska 180/182, tablica nagrobna (1). Stan z dn. 26 sierpnia 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).