Pomniki

Warszawa, ul. Powązkowska 14, tablica pamiątkowa (8)

gm. m.st. WARSZAWA, pow. m.st. WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE.


galeria

Warszawa, ul. Powązkowska 14, tablica pamiątkowa (8) (fot. Tomasz Karolak).