Pomniki

Warszawa, ul. Powązkowska 14, tablica pamiątkowa (7)

gm. m.st. WARSZAWA, pow. m.st. WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE.


galeria

Warszawa, ul. Powązkowska 14, tablica pamiątkowa (7) (fot. Tomasz Karolak).