Pomniki

Warszawa, ul. Okopowa, tablica pamiątkowa (1)

gm. m.st. WARSZAWA, pow. m.st. WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE.


galeria

Warszawa, ul. Okopowa, tablica pamiątkowa (1). Stan z dn. 29 września 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).