Pomniki

Łowicz, Stary Rynek 5/7, tablice pamiątkowe

gm. m. ŁOWICZ, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablice pamiątkowe ku czci wychowawców i wychowanków szkół łowickich poległych, zaginionych lub zamordowanych w latach II wojny światowej wmurowane wewnątrz gmachu Muzeum w Łowiczu.

Data odsłonięcia: 1968.


galeria

Łowicz, Stary Rynek 5/7, tablice pamiątkowe. Stan z dn. 10. 08. 2016 r. (fot. Zbigniew Adamas).