Pomniki

Stara Dąbrowa, pomnik

gm. LEONCIN, pow. NOWODWORSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Pomnik - symboliczna mogiła w miejscu zbrodni hitlerowskiej dokonanej we wrześniu 1939 r. wystawiony ku czci zamordowanego wówczas kpt. Jana Witolda Komorowskiego.

Data powstania:


galeria