Pomniki

Smólnik, pomnik (2)

gm. WŁOCŁAWEK, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Pomnik poświęcony poległym w walce z najeźdźcą hitlerowskim wystawiony przed gmachem Ośrodka Zdrowia w Smólniku.

Data odsłonięcia: październik 1980 r.


galeria

Smólnik, pomnik (2). Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Smólnik, pomnik (2). Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Smólnik, pomnik (2). Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).