Pomniki

Smólnik, pomnik (1)

gm. WŁOCŁAWEK, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Pomnik poświęcony mieszkańcom gminy Wistka Królewska zamordowanym przez hitlerowców w latach 1939-1945 wystawiony przed gmachem Ośrodka Zdrowia w Smólniku.

Data odsłonięcia:


galeria

Smólnik, pomnik (1). Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Smólnik, pomnik (1). Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).