Pomniki

Skierniewice, Skwer Inwalidów Wojennych RP, pomnik

gm. m. SKIERNIEWICE, pow. SKIERNIEWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik ku czci poległych w Obronie Ojczyzny w latach 1939-1945.

Data odsłonięcia: lata 70. XX w.


galeria