Pomniki

Bocheń, tablica pamiątkowa

gm. ŁOWICZ, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa ku mieszkańców wsi Bocheń zamordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę frontową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheniu.

Data odsłonięcia: 1975.


galeria