Pomniki

Łęczyca, ul. Szkolna, tablica pamiątkowa

gm. m. ŁĘCZYCA, pow. ŁĘCZYCKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa wmurowana w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy informująca o nadaniu imienia „Bohaterów Bitwy nad Bzurą” funkcjonującej wcześniej w tym samym gmachu Szkole Podstawowej nr 2.

Data odsłonięcia: 18 stycznia 1978 r.


galeria