Pomniki

Kutno, ul. Cmentarna, tablica pamiątkowa

gm. m. KUTNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa ku czci harcerzy kutnowskich hufców Związku Harcerstwa Polskiego poległych w latach 1920 i 1939-1945 wmurowana w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kutnie.

Data odsłonięcia:


galeria

Kutno, ul. Cmentarna, tablica pamiątkowa. Stan z dn. 26. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).