Pomniki

Orłów-Parcel, pomnik

gm. BEDLNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik ku czci bohaterskich żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze” – uczestników bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 r.

Data odsłonięcia: wrzesień 1964 r.


galeria