Pomniki

Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii "Poznań"

gm. PIĄTEK, pow. ŁĘCZYCKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik ku czci żołnierzy 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty poległych w rejonie Piątku we wrześniu 1939 r. wystawiony przy gmachu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku.

Data odsłonięcia: 8 września 1989 r. (w 50. rocznicę bitwy nad Bzurą).


galeria

Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Kutnowska, Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej Armii "Poznań". Stan z dn. 31. 10. 2008 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).