Pomniki

Piątek, ul. Łowicka, pomnik

gm. PIĄTEK, pow. ŁĘCZYCKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik w miejscu zbrodni hitlerowskiej dokonanej we wrześniu 1939 r. wystawiony ku czci zamordowanych wówczas czterdziestu czterech Polaków.

Data odsłonięcia: 1957.


galeria

Piątek, ul. Łowicka, pomnik. Stan z dn. 12. 10. 2010 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Łowicka, pomnik. Stan z dn. 12. 10. 2010 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).Piątek, ul. Łowicka, pomnik. Stan z dn. 12. 10. 2010 r. (fot. udostępniona przez Urząd Gminy Piątek).