Pomniki

Łęczyca, ul. 18 Stycznia, pomnik

gm. m. ŁĘCZYCA, pow. ŁĘCZYCKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik w miejscu zbrodni hitlerowskiej dokonanej we wrześniu 1939 r. wystawiony ku czci zamordowanych wówczas dwunastu Polaków.

Data odsłonięcia: 1977.


galeria