Pomniki

Plecka Dąbrowa, tablica pamiątkowa

gm. BEDLNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę frontową gmachu Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie ufundowana ku czci żołnierzy patronującego placówce 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, którzy wiernie służyli dla chwały II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939.

Data odsłonięcia: 28 listopada 2003 r.


galeria