Pomniki

Kutno, ul. Długosza, pomnik

gm. m. KUTNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa ku czci nauczycieli ziemi kutnowskiej poległych i zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 wmurowana w ścianę gmachu Domu Nauczyciela w Kutnie.

Data odsłonięcia:


galeria