Pomniki

Kutno, ul. Dąbrowskiego, pomnik

gm. m. KUTNO, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik przed gmachem I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wystawiony ku czci nauczycieli i wychowanków placówki (wówczas Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie) poległych i zamordowanych w latach II wojny światowej.

Data odsłonięcia: 1984.


galeria