Pomniki

Płock, ul. Kościuszki, pomnik

gm. m. PŁOCK, pow. m. PŁOCK, woj. MAZOWIECKIE.

Pomnik czci nauczycieli szkół płockich poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej wystawiony przy siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (tzw. „Domu Władysława Broniewskiego”).

Data odsłonięcia: 1960.


galeria