Pomniki

Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik

gm. GRODZISK MAZOWIECKI, pow. GRODZISKI, woj. MAZOWIECKIE.

Pomnik ku czci nauczycieli byłego pow. błońskiego, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach II wojny światowej (1939-1945).

Data odsłonięcia: 14 października 1985 r.


galeria

Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki / Zondka, pomnik. Stan z dn. 17. 08. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).